Rezervacije


Grupe: Za grupne rezervacije kontaktirajte nas na +356 2122 3299 ili grupe@blueline-ferries.com

Opći uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI
Brodar - Blue Line obavlja prijevoz putnika, prtljage i vozila sukladno važećim propisima, s kojima treba biti upoznat svaki putnik s kupljenom prijevoznom kartom Blue Line-a. Propisi koji nisu obuhvaćeni u Općim uvjetima primjenjivat će se sukladno međunarodnim konvencijama, a shodno tomu biti će utvrđena i Brodareva odgovornost.

PLOVIDBENI RED
Blue Line nije odgovoran za promjene u plovidbenom redu nastale uslijed više sile (kao što su nepredviđeni loši klimatski uvjeti, tehnički motivi ili neki drugi opravdani razlozi). Blue Line zadržava pravo izmjene plovidbenog reda bez prethodne najave.

UKRCAJ
U slučaju promjene plovidbenog reda nastale uslijed više sile (kao što su nepredviđeni loši klimatski uvjeti, tehnički motivi ili neki drugi opravdani razlozi) i nemogućnosti da se osigura alternativni prijevoz za putnika, Brodar će izvršiti povrat cijelog iznosa kupljene karte bez daljnje odgovornosti ili obaveze prema putniku.

Putnik je obvezan prije putovanja provjeriti plovidbeni red i rezervirati putovanje u nekoj od agencija ili putem interneta. Posjedovanje karte putniku ne omogućava direktan ukrcaj na brod, već je putnik dužan javiti se u agenciju ukrcaja zbog potvrde o ukrcaju u vremenu predviđenom za registraciju putnika. Nepoštivanje pravila ukrcaja može uzrokovati gubitak rezervacije na brodu. Svi putnici moraju imati važeću putovnicu ili drugi odgovarajući dokument, pripadajuću boravišnu dozvolu ili međunarodni sanitarni certifikat, ukoliko je potrebno. Putnik koji nema uredne putne dokumente može biti pravno sankcioniran, te može biti onemogućen
njegov ukrcaj na brod.

Na brodu Blue Line-a ne može samostalno putovati dijete do 12 godina starosti, već mora biti u pratnji odrasle osobe.

Putnicima nije dozvoljeno unošenje bilo kakvog oružja na brod. Ukoliko se tijekom ukrcaja ili putovanja pronađe oružje kod putnika, te se utvrdi da predstavlja opasnost za ostale putnike (zbog pijanog stanja, bolesti ili iz nekog drugog razloga), kapetan broda će protiv njega poduzeti odgovarajuće pravne sankcije.

POPUSTI

Kod istovremene kupovine polazno-povratne karte odobrava se popust na povratno putovanje osim kod posebnih ponuda. Djeca do 4 godine starosti ostvaruju pravo na besplatan prijevoz ukoliko ne koriste vlastiti krevet (plaćaju samo takse). Djeca od 4 do navršenih 16 godina ostvaruju pravo na 50% popusta.
Popusti nisu kumulativni i ne odnose se na prehranu, niti na ukrcajne i lučke pristojbe.

IZMJENA KARTE
Unutar 24 sata prije putovanja nije moguće vršiti izmjene karata. Povratni dio karte se ne može otkazati nakon što je odlazno putovanje registrirano i novac ne može biti vraćen, ali datum povratnog dijela karte može biti zamijenjen bilo kojim novim datumom u toj istoj godini/sezoni. Putnici su dužni pravovremeno izvršiti rezervaciju i izvršiti potrebne izmjene karte te je po potrebi nadoplatiti, ovisno o važećoj tarifi na dan putovanja. U protivnom, Brodar ne garantira rezervaciju i nije odgovoran za nemogućnost putovanja. Razlika u cijeni se ne vraća u slučaju niže tarife na dan putovanja, niže kategorije kabine ili djelomičnog korištenja usluga.

ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA
Otkaz putovanja ili djelomični otkaz prijevoznih usluga treba biti prijavljen Blue Line-u prije putovanja a najkasnije do 4 sata prije putovanja. Kod povrata novca uplaćeni iznos umanjuje se za sljedeće odbitke:
- 20% do 48 sati prije putovanja
- 50% od 48 do 4 sata prije putovanja
- 100% u slučaju otkazivanja unutar 4 sata prije putovanja
Putnik gubi pravo na naknadu ili daljnje korištenje putne karte ukoliko se ne pojavi na registraciji putnika te se ta karta tretira kao NO SHOW.
Povrat novca nije moguć za karte kupljene po promotivnim cijenama kao ni za POVRATNI DIO karte ali se isti može mijenjati. Povratni dio iskorištene karte u odlaznom smjeru moguće je zamijeniti samo novim datumom tijekom iste godine/sezone. Promjene koje se odnose na informacije o putniku i vozilu, na smještaj, datum polaska/povratka, i slično
moguće su uz uvjet primjene nadoplate ukoliko do iste dođe u slučaju više tarife na dan putovanja ili više kategorije raspoloživog smještaja. Smanjenje broja putnika unutar 30 dana prije putovanja naplaćuje se 10€ po promjeni.

GRUPE
Definicija grupe: najmanje 9 putnika koji zajedno rezerviraju, plaćaju karte i vrše registraciju.
Svaki 10. putnik dobiva besplatno putovanje u smještaju iste vrste onom smještaju koji je rezervirao ostatak grupe (plaća samo pristojbe), te besplatan obrok ukoliko je i grupa naručila obroke.

Vođa grupe je putnik u svakom pogledu i kao takav mora rezervirati kartu kao i ostatak grupe te dobiva besplatne obroke samo u slučaju da je i cijela grupa naručila obroke.
Ukoliko grupa putuje autobusom, prijevoz autobusa je besplatan, plaćaju se samo pristojbe. Vozač autobusa dobiva besplatan smještaj (ležaj u unutrašnjoj kabini) i besplatne obroke samo u slučaju da je i cijela grupa naručila obroke

PRIJEVOZ KUĆNIH LJUBIMACA
Kućni ljubimci mogu se prevoziti na brodu Blue Line-a samo u slučaju da za svog kućnog ljubimca vlasnik ima važeću putovnicu dostupnu na uvid prilikom registracije s pravilno ispunjenim podacima o vlasniku, podacima o životinji s brojem mikročipa i datumom zadnjeg cijepljenja protiv bjesnoće.

Kućni ljubimci mogu biti prevezeni u posebnim područjima predodređenim za iste na brodu te je vlasnik-putnik osobno odgovoran za brigu i nadzor vlastitog kućnog ljubimca.

Psi moraju nositi brnjicu (izuzev psa vodiča slijepe osobe) i voditi se na povodniku, mačke se mogu prevoziti samo u posebnim košarama za to predviđenima, a ptice u kavezu. Ne smiju se unositi u zatvorene prostorije namijenjene za putnike (salone, restorane, kabine i toalete). Psi vodiči slijepih osoba mogu se zadržavati u svim prostorijama predviđenim za putnike.

VOZILA
Pristup vozilima u garaži nije dozvoljen tijekom putovanja, osim uz dopuštenje odgovorne osobe na brodu. Brodar nije odgovoran za bilo kakvu štetu pričinjenu tijekom ukrcaja/iskrcaja vozila nastalu nepažnjom vozača.
Sva vozila trebaju biti smještena u garaži pod odgovarajućim uvjetima, a iz njih ne smije istjecati nikakva tekućina. U slučaju da vozač ne poštuje ovaj pravilnik, brodar je u mogućnosti spriječiti mu ulazak na brod ili ga teretiti za troškove čišćenja onečišćenog dijela garaže. Dozvoljen je prijevoz vozila na plin.

PRTLJAGA
Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi, zaključati je u vozilo na brodu ili je ponijeti sa sobom. Brodar nije odgovoran za krađu putnikovih osobnih stvari.

ODGOVORNOST
Brodar nije odgovoran za bilo koju vrstu incidenta ili ozljeda koje se dogode tijekom putovanja, a uzrokovane su krivnjom ili neopreznošću putnika.
Eventualne tužbe ili sporovi koji nastanu u okviru važećih uvjeta putovanja bit će riješeni sukladno međunarodnim konvencijama, na sudu u Londonu, osim ako brodar ne prihvati nadležnost nekog drugog suda u inozemstvu.
U slučaju povećanja cijene goriva, promjene tečaja ili drugih nepredviđenih okolnosti, Brodar zadržava pravo izmjene cijena putničkih karata bez prethodne najave.