Rezervacije


Grupe: Za grupne rezervacije kontaktirajte nas na +356 2122 3299 ili grupe@blueline-ferries.com

Sigurnost plovidbe

Brodar nije odgovoran za bilo koju vrstu incidenta ili ozljeda koje se dogode tijekom putovanja, a uzrokovane su krivnjom ili neopreznošću putnika.
Eventualne tužbe ili sporovi koji nastanu u okviru važećih uvjeta putovanja biti će riješeni sukladno međunarodnim konvencijama, na sudu u Londonu, osim ako brodar ne prihvati nadležnost nekog drugog suda u inozemstvu.